Základní škola a mateřská škola Toužim, p.o.Projekty

Image

Projekty nás učí, inspirují, motivují, pomáhají nám a baví nás!

EU a partnerské projekty

PROJEKTY 2021/22

Cesta kapky vody - Šablony III

Úpravna vody Žlutice, 22.2.22

Cesta kapky vody

Voda je nejdůležitější sloučeninou pro život na Zemi a mít pitnou vodu je klíčovým celosvětovým problémem 21. století. Tento projekt nás seznámil s úpravou vody ze žlutické přehradní nádrže. Poznali jsme, jakým způsobem úprava vody odstraňuje nečistoty a nežádoucí složky nebo snižuje jejich koncentraci. Některé poznatky z fyziky a chemie jsme zde viděli aplikované přímo v praxi. Velmi zajímavé bylo poznat místa, kam až se voda z úpravny dopravuje.