Základní škola a mateřská škola Toužim, p.o.

Kontaktní údaje organizace:
Název: Základní škola a mateřská škola Toužim, p. o.
Adresa:                       Plzeňská 395, 364 01 Toužim
IČ: 606 11 448
IZO: 600067700
Ředitelka školy: PaedDr. Ingrid Franková, statutární zástupce
Datová schránka:   89cmrgs 
Kontakty: tel. ZŠ: 739 245 248
tel. MŠ: 739 245 249
e-mail ZŠ:
e-mail MŠ:
 Zřizovatel: Město Toužim, Sídliště 428, 364 01 Toužim
tel.: 354 224 500
e-mail:
Pověřenec GDPR:


VARiKO CZ, s.r.o., Plzeň,
tel.:  377 549 156
e-mail:
  
Image

Základní škola

Plzeňská 395, 364 01 Toužim

STRAVOVÁNÍ - ŠKOLNÍ JÍDELNA ZŠ TOUŽIM
Plzeňská 395, 36401 Toužim
paní Haubnerová
tel.: 727 890 171

Personální složení

Vedení školy:                                 

Ingrid Franková, PaedDr. ředitelka školy
Marcela Vymětalová, Mgr.  vedoucí učitelka ZŠ,
výchovná poradkyně


Pedagogičtí pracovníci ZŠ:

Alena Bahníková  třídní učitelka ZŠS
Marcela Vymětalová, Mgr. třídní učitelka 6.A, 6.B 
Jiřina Dáňová, Mgr.  třídní učitelka 2.A, 3.A, 4.A, 5.A
Renáta Drechslerová, Mgr. třídní učitelka 2.B, 3.B, 4.B, 5.B
Monika Volfová, Bc. třídní učitelka 7.A, 8.A
Lucie Veličová, DiS. třídní učitelka 8.B, 9.B
Eliška Kaplanová učitelka
Jana Peštová, Mgr. učitelka, metodik primární prevence
Lenka Samcová, Mgr. učitelka
Renata Švecová učitelka


Vychovatelky školní družiny:

Renata Švecová           
Veronika Řezáčová
Pavlína Kissová


Asistentky pedagoga:

Karolína Kublová
Jana Křížová
Pavlína Kissová
Lenka Hlousová
Veronika Řezáčová
Stanislava Outolná


Správní zaměstnanci:
           

Svatava Peštová, Ing. účetní 
Jana Peštová, Mgr. administrativní pracovnice
Renata Dudlová    mzdová účetní
Stanislava Outolná uklízečka ZŠ

MŠ Domeček

Sídliště 429, 364 01, Toužim

STRAVOVÁNÍ – MŠ SLUNÍČKO
Sídliště 429, 364 01, Toužim
paní Albrechtová
tel.: 731 437 365

Personální složení

Ingrid Franková, PaedDr.  ředitelka školy
Olga Suchánková  zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání
Andrea Šmejkalová třídní učitelka 
Natálie Málková učitelka, školní asistentka
Zlatuše Bulínová pracovnice provozu, uklízečka