Základní škola a mateřská škola Toužim, p.o.

Kontaktní údaje organizace:
Název: Základní škola a mateřská škola Toužim, p. o.
Adresa:                       Plzeňská 395, 364 01 Toužim
IČ: 606 11 448
IZO: 60067700
Ředitelka školy: PaedDr. Ingrid Franková, statutární zástupce
Datová schránka:   89cmrgs 
Kontakty: tel. ZŠ: 739 245 248
tel. MŠ: 739 245 249
e-mail ZŠ:
e-mail MŠ:
 Zřizovatel: Město Toužim, Sídliště 428, 364 01 Toužim
tel.: 354 224 500
e-mail:
Pověřenec GDPR:


VARiKO CZ, s.r.o., Plzeň,
tel.:  377 549 156
e-mail:
  
Image

Základní škola

Plzeňská 395, 364 01 Toužim

STRAVOVÁNÍ - ŠKOLNÍ JÍDELNA ZŠ TOUŽIM
Plzeňská 395, 36401 Toužim
paní Haubnerová
tel.: 727 890 171

 

Personální složení

Vedení školy:                                 

Ingrid Franková, PaedDr. ředitelka školy
Marcela Kaderová, Mgr.  vedoucí učitelka ZŠ
metodik primární prevence
výchovná poradkyně


Pedagogičtí pracovníci ZŠ:

Alena Bahníková  třídní učitelka ZŠS
Marcela Kaderová, Mgr. třídní učitelka 9.A, 9.B 
Jiřina Dáňová, Mgr.  třídní učitelka 2.A, 3.A, 4.A, 5.A
Renáta Drechslerová, Mgr. třídní učitelka 2.B, 3.B, 4.B, 5.B
Lucie Veličová, DiS. třídní učitelka

7.B, 8.B

Monika Volfová, Bc. třídní učitelka 6.A, 7.A
Věra Kordošová třídní učitelka PT  
Dita Bukvářová, Bc učitelka  
Lenka Samcová, Mgr. učitelka  
Renata Švecová učitelka  


Vychovatelky školní družiny:

Renata Švecová             
Veronika Řezáčová  
Pavlína Kissová  


Asistentky pedagoga:

Karolína Kublová  
Jana Křížová  
Pavlína Kissová  
Lenka Hlousová  
Veronika Řezáčová  
Jana Peštová, Mgr.  
Stanislava Outolná  


Správní zaměstnanci:
           

Svatava Peštová, Ing. účetní 
Jana Peštová, Mgr. administrativní pracovnice
Renata Dudlová    mzdová účetní
Stanislava Outolná uklízečka ZŠ

 

 

MŠ Domeček

Sídliště 429, 364 01, Toužim

STRAVOVÁNÍ – MŠ SLUNÍČKO
Sídliště 429, 364 01, Toužim
paní Albrechtová
tel.: 731 437 365

 

Personální složení

Ingrid Franková, PaedDr.  ředitelka školy
Olga Suchánková  zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání
Andrea Šikýřová třídní učitelka 
Natálie Málková učitelka
asistent pedagoga  
Zlatuše Bulínová pracovnice provozu, uklízečka