Základní škola a mateřská škola Toužim, p.o.

Aktuální informace

 • květen 2022
  • ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ 2022-05-20 10:15:29

   ROZHODNUTÍ O PŘÍJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Toužim, p. o. PaedDr. Ingrid Franková jako příslušný správní orgán podle § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a dodatků (dále jen „školský zákon”), a podle § 67-69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a dodatků, rozhodl v souladu s § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. takto: Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bylo rozhodnuto o přijetí k předškolnímu vzdělávání , příspěvkové organizaci 3 uchazečů s tímto registračním číslem: 01 - PŘIJAT 02 - PŘIJAT 03 - PŘIJAT O přijetí výše uvedených dětí bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné Rozhodnutí, které se stane součástí spisu každého přijatého dítěte ve škole.

   Číst dál: ROZHODNUTÍ O...

  • "JAK VYCVIČIT PEJSKA" 2022-05-18 11:01:23

   V pátek 13. května jsme se s dětmi zúčastnili zajímavé ukázky vycvičených pejsků, kteří nám na fotbalovém hřišti v Toužimi ukazáli, co všechno umí. Naštěstí máme ve školce samé šikovné děti, které pochopily, že různé situace na které pejsci reagovali byli pouze hrané. Na konci jsme si mohli čtyřnohé kamarády dokonce i pohladit! :o)      

   Číst dál: "JAK VYCVIČIT...

  • KDE BYDLÍM... 2022-05-13 08:32:25

   Začátkem května jsme shlédli divadelní představení. Divadlo z bedny se svou pohádkou "O ČARODĚJNICI" pobavilo dětské publikum. Celý květen si s dětmi povídáme o tom kde bydlíme. Jaký rozdíl je mezi vesnicí a městem, jaké známe dopravní prostředky a značky. Také vedeme rozhovory nad obrázky krizových situacích, jak na ně reagovat a co dělat, aby k nim zbytečně nedocházelo. V blízkém okolí školky, jsme hledali dopravní značky a významná místa pro naše město. Mimo jiné jsme si také všimli, že se na komíně bývalého pivovaru usídlili čápi, které chodíme pozorovat. Jak se nám povedli se podívejte sami! :)   

   Číst dál: KDE BYDLÍM...

  • "MAMINKO, JÁ TĚ MÁM RÁD.." 2022-05-13 07:56:54

   V pondělí se v naší školičce uskutečnila besídka určena především pro všechny maminky, které měly v neděli 8. května svátek. Děti si pro rodiče připravily říkanky, nové jarní písně a dokonce i tanec mezi pampeliškami. Na závěr dostala každá maminka přání a květinu. Dětem se vystoupení moc povedlo! Všem děkujeme za účast a budeme se těšit na další setkání.                

   Číst dál: "MAMINKO, JÁ...