Základní škola a mateřská škola Toužim, p.o.Distanční vzdělávání

Image

Milí žáci, rodiče a zákonní zástupci,

bohužel nás neminulo uzavření školy, vyučování proto budeme provádět formou distanční výuky. Je to jiná forma školní výuky, všichni žáci jsou dle školského zákona povinni se distanční výuky zúčastnit.

Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

Podle možností dětí a žáků v jednotlivých třídách budou voleny různé nástroje distanční výuky a jejich kombinace.

Distanční výuka může mít podobu listinnou – žáci si vyzvednou učební materiál, pracovní listy, sešity, texty, které do určené doby zpracují a předají vyučujícím. Kdo má k dispozici technické zabezpečení, může se připojovat přes Skype nebo aplikaci WhatsApp, záleží na domluvě s vyučujícími. Další formou jsou individuální konzultace, kdy si pedagog domluví čas setkání s jednotlivými žáky a učební látku s nimi konzultuje jednotlivě. Žáci také mohou sledovat televizní vysílání UČÍtelka. Pro informaci dále uvádíme některé prověřené webové stránky, na kterých si žáci mohou učivo procvičovat:

 

http://www.onlinecviceni.cz

http://www.vpohode.cz

http://skolakov.eu

http://www.superskolak.cz/

https://edu.ceskatelevize.cz/

http://www.rysava.websnadno.cz/

http://matematika.hrou.cz/

http://www.matyskova-matematika.cz/

 

Linka bezpečí na adrese https://blog.linkabezpeci.cz/ shrnula užitečné tipy, jak s dětmi doma zvládnout nelehké období, které máme všichni před sebou.