Základní škola a mateřská škola Toužim, p.o.


Charakteristika MŠ Domeček

Image

 

Základní škola a mateřská škola Toužim je příspěvkovou organizací, jejímž

zřizovatelem je Město Toužim.

Mateřská škola DOMEČEK je odloučeným pracovištěm ZŠ a MŠ Toužim. Kapacita MŠ je 35 dětí, s celodenním provozem od 6:30 - 16:00 hod. Budova se nachází v areálu MŠ Sluníčko, v centru města a je dvoupodlažní.

V přízemí se nachází:

 • šatny
 • sociální zařízení se sprchovým koutem
 • tělocvična
 • tvůrčí a keramická dílna
 • místnost s keramickou pecí
 • sklad pomůcek
 • prádelna
 • třída - vybavena suchým relaxačním bazénem s míčky
 • třídu využíváme při práci s předškoláky - probíhá zde dvakrát týdně tzv. "Předškoláček", kdy se děti intenzivně připravují na vstup do základní školy, jednou týdně logopedie

V patře se nachází:

 •  třída s herními koutky (kuchyňský kout, pracovní - opravářský ponk, obchod)
 •  kadeřnický salón
 •  místnost sloužící k odpočinku dětí
 •  výdejna stravy s jídelnou
 •  dětské sociální zařízení se sprchovým koutem
 •  kabinet
 •  úklidová komora a WC pro zaměstnance

Pro volný pohyb a zpestření pohybových aktivit dětí rádi využíváme herní prvky dětského hřiště před budovou MŠ Domeček, dětské hřiště s pískovištěm, které máme vedle školky na zahradě, sportoviště u základní školy a odpočinkové zóny ve městě. Poloha školy umožňuje praktikovat aktivity ve volné přírodě. Do lesa to máme pár minut chůze.

Do školky jsou přijímány všechny děti od 3 do 6 let. Výchovně vzdělávací činnost poskytujeme  dětem s odkladem povinné školní docházky, dále dětem se speciálně vzdělávacími potřebami. Nosnou výchovnou metodou je hra, jejímž prostřednictvím se děti učí přemýšlet, řešit různé situace, komunikovat s ostatními dětmi i dospělými, výtvarně, hudebně a pohybově se vyjadřovat. Vzájemně se zde prolínají aktivity spontánní a řízené.

Předškolní vzdělávání probíhá dle Školního vzdělávacího programu s motivačním názvem „Jedna, dva, tři, čtyři, pět, nám se líbí celý svět“. Na základě ŠVP je rozpracován tzv. Třídní vzdělávací plán "Rok s Krtkem". Předškolní vzdělávání zajišťují 3 učitelky s odpovídající kvalifikací.

HLAVNÍ PRIORITY MŠ

 • Individuální přístup
 • Kvalitní speciálně pedagogická péče a podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Podpora estetických a pracovních výchov
 • Maximální pohybové vyžití pro zdravý rozvoj dětí
 • Zdraví, ochrana a bezpečnost dětí
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Vzájemná partnerská spolupráce s rodiči, zřizovatelem a veřejností