Základní škola a mateřská škola Toužim, p.o.

Aktuální informace

 • červen 2021
  • Možná budu farmářem 2021-06-18 11:03:35

   Na farmě paní Kalčicové v Nežichově jsme se seznámili s chovem domácích a hospodářských zvířat, zpracováním kozího a kravského mléka, prací na farmě. Viděli jsme různé nástroje a zemědělské stroje, které práci ulehčují a jsou pro provoz nepostradatelné. Žáci si mohli některé předměty osahat i vyzkoušet. Dále se seznámili se způsobem ošetřování zvířat v běžném provozu i s některými postupy při onemocnění zvířat. Poté žáci pomohli při výrobě hmyzího hotelu z materiálu nasbíraného po cestě na farmu. Při práci byli poučeni o užitečnosti různých druhů hmyzu pro přírodu. Nakonec si podle instrukcí vyrobili barevná mýdla na památku. Projekt vedl žáky k poznání, že člověk je součástí přírody, kterou musí chránit a že vnímání života je nejvyšší hodnotou.

   Číst dál: Možná budu...

  • MDD s Lesní správou Toužim - Lesy ČR 2021-06-18 10:49:58

   S Lesní správou Toužim – Lesy ČR má naše škola velmi dobrou spolupráci. Každý rok uskutečňujeme společné akce a projekty, jako např. ,,Stezky poznání“, celoroční projekt ,,Les očima dětí“ apod. Letos pro nás připravili oslavu Dne dětí, která byla perfektně zorganizovaná. Žáci měli k dispozici různá stanoviště, kde si mohli vyzkoušet svou zručnost, postřeh i vědomosti – sázení stromků, řezání dřeva, poznávání druhů dřevin podle listů i podle zvuku, stopy zvěře apod. Aktivní byli nejen mladší žáci, ale i ti starší, které zaujmout je někdy docela oříšek. Na závěr si mohli opéct buřty a ještě dostali drobné dárky. Chtěli bychom poděkovat všem pracovníkům, kteří se nám věnovali, za jejich ochotu a vstřícnost, s jakou se o nás po celou dobu starali. Vzhledem k tomu, že naše škola vzdělává žáky s poruchami učení a chování, není vždy jednoduché vybrat činnosti, které by pro ně byly podnětné. V tomto případě se ovšem vše povedlo na jedničku s hvězdičkou! Ještě jednou děkujeme a těšíme se na...

   Číst dál: MDD s Lesní...

  • Znám své město - možná budu průvodcem 2021-06-18 10:47:56

   Projekt ,,Známe své město – možná budu průvodcem“ ukázal Toužim historickou. Prošli jsme a prohlédli si místa, kolem kterých chodíme často bez většího povšimnutí. V kostele Narození Panny Marie jsme viděli malovanou výzdobu, sochy, křížovou cestu a varhany. Dozvěděli jsme se informace o založení města Toužimi, o získání městských práv, výstavbě kostela, hradeb a zámku. Poté jsme se přesunuli na náměstí s morovým sloupem, kašnou a radnicí. Vysvětlili jsme si, k čemu sloužily a pak jsme se vydali do zámku. Prošli jsme si sklepení, nádvoří a půdu. Ukázali si prvky stavebních slohů, značku mistra kamenického vytesanou ve stavebním kameni či valenou klenbu ve sklepení. Také jsme si vysvětlili, co byla například černá kuchyně, věž donjon nebo tzv. prevét. Na nádvoří nás čekalo milé překvapení v podobě ovocné svačinky a pití. Posilnění vitamíny jsme vyrazili zpátky do školy. Po cestě jsme se ještě zastavili u bývalého domu městského sládka, na kterém se nám dochoval letopočet a znak. Na...

   Číst dál: Znám své...

  • Možná budu muzikantem 2021-06-18 10:40:50

   Hudební výchova vede žáky prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, aktivnímu vnímání hudby a zpěvu i jejich užívání jako svébytného prostředku komunikace. Cílem našeho projektu byl rozvoj schopnosti poznávání, sebepoznání, vzájemné spolupráce, tolerance k hudebně nenadaným spolužákům, poznání možností se dále hudebně vzdělávat, seznámit se s možností realizovat se prostřednictvím hry na hudební nástroj. Projekt se uskutečnil v 5 dnech, část projektu se uskutečnil ve venkovních prostorách, kde žáci hledali ukryté nástroje, poznatky z projektu pak měli možnost uplatnit v hudební i ve výtvarné výchově. Žáci se aktivně zapojovali do řešení zadaných úkolů a své poznatky využívali ještě dlouho po ukončení projektu. Výtvarné práce žáků pak byly vystaveny pro veřejnost na chodbě školy.

   Číst dál: Možná budu...

Archiv příspěvků