Základní škola a mateřská škola Toužim, p.o.


Školská rada

Image

Volby do školské rady při ZŠ a MŠ Toužim pro volební období VI. 2021 – V. 2024:

 z řad zákonných zástupců: p. Monika Kollarová

                                             p. Vladislava Hromková

Volby do školské rady při ZŠ a MŠ Toužim pro volební období VI. 2021 – V. 2024:

z řad pedagogických pracovníků ZŠ: Mgr. Marcela Kaderová

                                                           Mgr. Jiřina Dáňová

Na zasedání Zastupitelstva města Toužim konaného dne 24. 11. 2022,

byli na volební období XI/2022 - XI/2025, zvoleni členové školské rady při ZŠ a MŠ Toužim z řad zastupitelů:   

p. Renata Páníková

p. Romana Kollerová

Předsedou školské rady pro volební období X/2022 – IX/2025 byla zvolena:   

p. Renata Páníková   

 

Zápis ze ŠR č. 1, školní rok 2023/24

              

Zápis ze ŠR č. 1, školní rok 2022/23

Zápis ze ŠR č. 2, školní rok 2022/23

Zápis ze ŠR č. 3, školní rok 2022/23