Základní škola a mateřská škola Toužim, p.o.


Školská rada

Image

Volby do školské rady při ZŠ a MŠ Toužim pro volební období VI. 2021 – V. 2024:

 z řad zákonných zástupců: p. Monika Kollarová

                                             p. Vladislava Hromková

Volby do školské rady při ZŠ a MŠ Toužim pro volební období VI. 2021 – V. 2024:

z řad pedagogických pracovníků ZŠ: Mgr. Marcela Kaderová

                                                            Mgr. Jiřina Dáňová

Na zasedání Zastupitelstva města Toužim č. 4/2021, konaného dne 23. 09. 2021,

byli zvoleni členové školské rady při ZŠ a MŠ Toužim z řad zastupitelů:   

Ing. Jiří Horník, DiS.

   p. Renata Páníková

Předsedou školské rady pro volební období X/2021 – IX/2024 byl zvolen:                      Ing. Jiří Horník, DiS.       

Zápis ze ŠR č. 1, školní rok 2021/22

Zápis ze ŠR č. 3, školní rok 2020/21