Základní škola a mateřská škola Toužim, p.o.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Základní škola a mateřská škola Toužim, p.o. jako příslušný správní orgán rozhodla podle ustanovení § 34, odst. 3, § 165, odst. 2 písm. b) zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole takto: 

 

MŠ 01/24 - přijat/a

MŠ 02/24 - přijat/a

MŠ 03/24 - přijat/a

MŠ 04/24 - přijat/a

MŠ 05/24 - přijat/a

MŠ 06/24 - přijat/a