Základní škola a mateřská škola Toužim, p.o.

Škola za císaře Františka Josefa

Dne 10.4.2024 se žáci zúčastnili projektového dne ,,Škola za císaře Františka Josefa“ v Klášteře v Teplé, kde pro ně byl připraven zajímavý program. Po kratším úvodu o historii školství si žáci vyzkoušeli hodinu náboženství, čtení, psaní a počtů. Ukázka výuky probíhala jak v klášterním kostele, tak i v historické třídě klášterního konventu. Žáci si vyzkoušeli psaní
kurentem na břidlicové destičky či používání starých měrných jednotek, procvičili si logické uvažování, schopnost čtení s porozuměním i význam kultivovaného psaného projevu.
Součástí programu byla i jednoduchá stylová svačinka. Jako vždy jsme byli všichni velmi spokojeni s programem i jeho průběhem.