Základní škola a mateřská škola Toužim, p.o.

Den Země

Dne 17.4.2024 navštívili žáci ZŠ a MŠ Toužim výukové a školicího centrum CEVOH Černošín. Zde byli seznámeni s obecnými pravidly nakládání s odpady, jejich třídění a recyklaci. Dozvěděli se, co je to vlastně odpad, jak ho vyprodukovat co nejméně, neboť ze všeho jde něco udělat, proč vlastně je dobré odpad třídit a starší žáci si zopakovali učivo z chemie (jak a z čeho se vyrábí sklo, papír a plast). Pak si prohlédli výrobky, které se z recyklovaných surovin vyrábí
a také si prošli celý areál a viděli reálné provozy, ve kterých se s odpady nakládá, např. třídící linku, lisovací stroj i úložiště odpadu. Na závěr se všichni žáci i s učitelkami zvážili na mostní váze a vážili 3 290 kg. Nejenže se tedy dozvěděli spoustu zajímavých informací, ale zároveň se i pobavili. Mgr. Renáta Drechslerová

 

Tříděný odpad nás tak zaujal, že jsme si vytříděné plasty namalovali v našich mozaikách.

IMG 9423  IMG 9425  IMG 9426  IMG 9427  IMG 9428  IMG 9429  IMG 9424  IMG 9430

 

Nakreslit jsme si zkusili i haldy vyřazených pneumatik.

IMG 9431  IMG 9432 

IMG 9433  IMG 9434  IMG 9435