Základní škola a mateřská škola Toužim, p.o.

OMEZENÝ PROVOZ MŠ DOMEČEK OD 11.5.2020

Od pondělí 11.5.2020 bude školka opět v provozu. Vzhledem ke stávajícím omezením nabízíme možnost docházky pouze dětem, jejichž rodiče dochází do zaměstnání. Na základě nového mimořádného opatření, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví a schválila vláda, se povinnost nošení roušek již nevztahuje na děti v mateřských školách. V budově školky budou dodržována zvýšená hygienická opatření dle nařízení vlády. Mateřská škola je povinna minimalizovat velké shromažďování osob před školou; škola je povinna zajistit organizaci pohybu osob před školou. Rodiče nahlásí čas příchodu a odchodu dítěte personálu MŠ. Vstup do budovy školy je umožněn pouze dětem, nikoliv doprovázejícím osobám. U vstupu si dítě převezme personál MŠ a v domluvený čas zase dítě předá zákonnému zástupci. Před školou je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti). Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. Zákonný zástupce je povinen před nástupem dítěte do MŠ odevzdat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ. Stáhnout si ho můžete kliknutím na tento text nebo bude k vyzvednutí ve školce.