Základní škola a mateřská škola Toužim, p.o.

Oznámení pro rodiče

V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. května 2020 Č. j.: MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN je

  • s účinností od 1. června 2020 možná osobní přítomnost žáků speciální třídy (a to všech ročníků od 1. do 10. ročníku), žáků 1. stupně tříd zřízených pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem a závažnými vývojovými poruchami chování, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná
  • s účinností od 8. června 2020 možná osobní přítomnost i žáků 2. stupně tříd zřízených pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem a závažnými vývojovými poruchami chování za účelem konání konzultací či třídnických hodin, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná

Žákům 2. stupně bude umožněna přítomnost ve škole zejména z těchto důvodů:   - individuální nebo skupinové konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku - objasnění nebo upevnění učiva - zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020 - socializační aktivity Zákonný zástupce je povinen před nástupem svého dítěte do školy podepsat čestné prohlášení a seznámení. Toto prohlášení obdrží zákonný zástupce předem. Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“), pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti. Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a vyzvedává je. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Ve třídě žáci nemusí nosit roušku, pokud je dodržena vzdálenost mezi žáky minimálně 1,5m. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy. Vážení rodiče, pokud se budete chtít na něco zeptat, neváhejte a zavolejte nám, rádi vaše dotazy zodpovíme.