Základní škola a mateřská škola Toužim, p.o.

Paměť a efektivní učení

Dne 17. ledna 2020 se žáci 2. - 5. ročníku naší školy zúčastnili 4 hodinového semináře s názvem „Paměť a efektivní učení“ pod vedením lektora Ing. Aleše Procházky. Žáci se seznámili s moderními poznatky o mozku a paměti a způsobech jejich využití pro snadnější učení. Naučili se paměťové techniky, lepší třídění informací, propojování a systematické ukládání do paměti. Získali vědomosti pro lepší využívání vhodných způsobů, metod a strategií učení. Rozvíjeli tvořivost a kreativitu pro snadnější učení a řešení problémů. Dále získali informace pro lepší soustředění, uvolnění a relaxaci. Nejvíce jim byla dodána sebedůvěra, že se mohou naučit vše, co chtějí, a že učení může být i zábava. Seminář byl rozdělený na čtyři části:

  1. Jak pracuje paměť (např. co ví věda o mozku a paměti, základní principy fungování paměti a mozku, jak si zlepšit zapamatování, co paměti prospívá, co ji škodí
  2. Typologie učícího stylu „Každý se učíme jinak“ (jaký jsem typ na učení, co mi učení usnadní, vhodné strategie učení)
  3. Paměťové techniky - mnemotechniky, postupy pro zapamatování velkých seznamů, čísel, nesourodých dat - technika spojování - paměťové cesty LOCI - akrostika, akronyma – techniky pro zapamatování čísel

Tímto bychom chtěli poděkovat panu Procházkovi za krásné dopoledne, které bylo nabité informacemi, hrou a velkým zájmem všech účastníků semináře. Mgr. Renáta Drechslerová