Základní škola a mateřská škola Toužim, p.o.

Šikana, kyberšikana

V rámci hodin či besed ve všech ročnících se učíme, jak se nestat obětí šikany či kyberšikany. Zaměřujeme se však také na to, že nesmíme být ani pachateli. Dané téma jsme probírali se žáky během výuky prvouky, přírodopisu a výchově ke zdraví. Mladší žáci pracovali s omalovánkami, kde si hravou formou celé téma prošli. Často se stává, že se děti ptají mimo výuku, třeba o přestávkách či vycházkách. Pak se vždy snažíme dětem vše srozumitelně vysvětlit a také jim odpovědět na všechny otázky, kterých nebývá málo. V oblasti prevence pravidelně spolupracujeme s Městkou policií v Toužimi. Strážník E. Kanátová si pro nás 17. 5. 2019 na toto téma připravila besedu, za což jí děkujeme. Mgr. Marcela Kaderová, metodik primární prevence