Základní škola a mateřská škola Toužim, p.o.

Svět záchranářů

Dne 22. listopadu žáci 3. + 4. a 5. ročníku užili zážitkové dopoledne ve Světě záchranářů v Karlových Varech. V centru zdraví a bezpečí pro celou rodinu se zúčastnili programu „Integrovaný záchranný systém“. Po teoretické části si sami žáci vyzkoušeli zdravovědu – umělé dýchání, bezvědomí, tepenné krvácení, postup při dopravní nehodě. V policejním domečku viděli celu předběžného zadržení, různé druhy uniforem Policie ČR, vybavení policistů. V hasičském domě si opět vyzkoušeli různé pracovní nástroje, které se využívají při dopravních nehodách. Celé dopoledne bylo pro nás všechny velmi zajímavé, poučné. Mgr. Jiřina Dáňová