Základní škola a mateřská škola Toužim, p.o.

Prales dětem

Spolek Prales dětem vznikl dne 4. června 2009. Sdružuje nadšence, kteří jsou ochotni se podílet na realizaci celé řady činností, např. realizaci projektu Green Life, který se zabývá zejména ochranou deštného pralesa v ekosystému Leuser, činností protipytlácké hlídky Green Patrol v NP Gunung Leuser, organizováním dobrovolnických táborů a aktivit v rezervaci Green Life, vybudováním a následným provozem výchovně vzdělávacího centra Tygří dům u vesnice Batu Katak, včetně výchovy a vzdělávání domorodých dětí, mládeže, průvodců NP Gunung Leuser a turistů, organizování výchovně vzdělávací činnosti v České republice a Indonésii na téma ochrany světového přírodního dědictví pralesů a kriticky ohrožených druhů zvířat a vzdělávání dětí – zejména prostřednictvím přednášek a besed. My jsme měli příležitost zúčastnit se přednášky o životě v pralese i v naší české přírodě. Viděli jsme, jak fungují fotopasti a k čemu jsou dobré, dozvěděli jsme se, jak i my můžeme přispět k záchraně ohrožených druhů zvířat a tím se zapojit do přímé ochrany nejvýznamnějších ekosystémů. Děkujeme panu Petrovi Coubalovi za nesmírně zajímavou a poutavou přednášku a doufáme, že až vyrosteme, budeme se moci zúčastnit některého z jeho pracovních táborů na Sumatře.