Základní škola a mateřská škola Toužim, p.o.

Už víme, jak na to...

Dne 16. ledna 2019 se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili 5 hodinového semináře s názvem „Paměť a efektivní učení“ pod vedením lektora Ing. Aleše Procházky. Žáci se seznámili s moderními poznatky o mozku a paměti a způsobech jejich využití pro snadnější učení. Naučili se paměťové techniky, lepší třídění informací, propojování a systematické ukládání do paměti. Získali vědomosti pro lepší využívání vhodných způsobů, metod a strategií učení. Rozvíjeli tvořivost a kreativitu pro snadnější učení a řešení problémů. Dále získali informace pro lepší soustředění, uvolnění a relaxaci. Nejvíce jim byla dodána sebedůvěra, že se mohou naučit vše, co chtějí, a že učení může být i zábava. Seminář byl rozdělený na čtyři části:

  1. Jak pracuje paměť (např. co ví věda o mozku a paměti, základní principy fungování paměti a mozku, jak si zlepšit zapamatování o 100%, co paměti prospívá, co ji škodí
  2. Typologie učícího stylu „Každý se učíme jinak“ (jaký jsem typ na učení, co mi učení usnadní, vhodné strategie učení)
  3. Paměťové techniky (mnemotechniky, postupy pro zapamatování velkých seznamů, čísel, nesourodých dat - technika spojování - paměťové cesty LOCI - akrostika, akronyma – techniky pro zapamatování čísel)
  4. Efektivní poznámky pro snadnější učení (jak si dělat efektivní poznámky, ze kterých se dobře učí, využití myšlenkových map)

Tímto bychom chtěli poděkovat panu Procházkovi za krásné dopoledne, které bylo nabité informacemi, hrou a velkým zájmem všech účastníků semináře.   Mgr. Jiřina Dáňová Mgr. Renáta Drechslerová