Základní škola a mateřská škola Toužim, p.o.

Křehká krása

Žáci ZŠ a MŠ Toužim se 17. ledna 2019 zúčastnili aktivity implementace MAP v rámci projektu ,,MAP Karlovarsko II“ s názvem ,,Podpora polytechniky na ZŠ. Cílem této aktivity je zvýšení kvality výuky technických a přírodovědných oborů na základních školách a zvýšení zájmu absolventů základních škol o technické a přírodovědné obory v rámci dalšího studia. V rámci této aktivity žáci absolvovali exkurzi do sklárny Moser,a.s., v Karlových Varech. Viděli výrobu křišťálového skla i způsoby jeho dalšího zpracování – foukání, broušení, rytí. Exkurze byla nadmíru zajímavá, podnětná a inspirující a všem se velmi v Moseru líbilo. Podívejte se