Základní škola a mateřská škola Toužim, p.o.

O čisté planetě

Pouliční divadlo Viktora Braunreitera nám přivezlo, stejně jako vloni, příběh o čisté planetě. Představení plné světelných efektů se nám líbilo a všechny otázky týkající se ochrany životního prostředí a správného zacházení s odpadem jsme zodpověděli správně, takže Sazička, která má takovou radost z odpadků kolem nás, znečištěného vzduchu a vyhazovaných potravin u nás prostě nemá šanci. Možná se na to představení měli  podívat spíš někteří dospělí...