Základní škola a mateřská škola Toužim, p.o.

Školská rada

 

Výsledky voleb zástupců do školské rady z řad zákonných zástupců žáků:

ve dnech 9. – 16. 6.  2021 proběhla volba do Školské rady
ZŠ a MŠ Toužim, p. o., z řad zákonných zástupců.

Z celkového počtu 37 hlasovalo 29 zákonných zástupců, což je 78,37 % voličů.

 Pro volební období VI. / 2021 –V. / 2024

byly do Školské rady při ZŠ a MŠ Toužim, p. o., zvoleny z řad zákonných zástupců:

Monika Kollarová

Vladislava Hromková