Základní škola a mateřská škola Toužim, p.o.

Vracíme se do školy

 

S potěšením oznamujeme, že od pondělí 12. dubna 2021 se opět můžeme všichni společně vrátit do školy k denní prezenční výuce. Budeme ovšem stále dodržovat určitá pravidla:
 

1. Všichni povinně ochrana úst a nosu.

2. Testování 2x týdně neinvazivními antigenními testy, s odběrem z přední části nosu.

Testovat se bude pravidelně v pondělí a ve čtvrtek před zahájením výuky výhradně ve škole.

3. Účast na testování bude podmínkou přítomnosti žáka na prezenční výuce ve škole. Testy mají povahu tzv. samotestů, to znamená, že si test provádí sám žák pod dohledem zaměstnance školy, příp. pod dohledem zákonného zástupce.

4. Testování se netýká žáků, kteří donesou potvrzení od lékaře o prodělání nemoci COVID-19 a jsou stále v ochranné lhůtě 90 dnů.

5. Větrání 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 minut.

 

6. Vyučovat se bude podle původního rozvrhu platného od 1.9.2020.

 

7. Doporučená venkovní výuka v maximální míře.

 

Děkujeme za pochopení a přejme si, abychom tato opatření s úspěchem zvládli a zbývající 3 měsíce do prázdnin byly pro nás všechny úspěšné a pohodové.