Základní škola a mateřská škola Toužim, p.o.

KVĚTEN V DOMEČKU

Letošní květen byl teplotně velmi podprůměrný, a tak se naší neoddělitelnou součástí a výbavou na ven, staly pláštěnky a gumovky. Celý měsíc jsme si povídali o tom, jaký je rozdíl mezi městem a vesnicí, o dopravních prostředcích. Více jsme se také zaměřili na dechová cvičení , která jsme realizovali formou hry. S předškoláky jsme trénovali grafomotorické cviky. Povídali si a řešili nebezpečné situace ve městě, prohlíželi jsme encyklopedie a vedli rozhovory nad obrázky. Kreslilo se, malovalo, vyrábělo, zpívalo a tancovalo. Oslavili jsme svátky a narozeniny našich kamarádů a pomalu začali nacvičovat písně a říkanky na závěr školního roku - "LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY". 

dům