Základní škola a mateřská škola Toužim, p.o.

Babí léto v lese

Celý letošní školní rok budeme v lese. Tedy - ne že bychom se tam učili, svačili a cvičili, ale budeme si o něm vyprávět, budeme získávat podrobnější informace a upevňovat znalosti o lesním společenství. Tyto znalosti a vědomosti pak uplatníme nejen při hodinách prvouky a přírodovědy, ale i při výtvarných a pracovních činnostech. Veškeré aktivity totiž budou součástí celoročního školního projektu ,,Les očima dětí", při kterém spolupracujeme s Lesy České republiky, s.p. V jednom z posledních krásných podzimních dnů jsme se tedy vydali na nám již známou dendrologickou stezku u polesí v Toužimi. Cestou jsme plnili různé úkoly, každá třída měla svou kartu, do které zapisovala odpovědi na otázky týkající se života v lese a v příjemném prostředí arboreta jsme si pak jednotlivé odpovědi vyhodnotili. Měli jsme radost, že naše odpovědi byly správné a odměnou nám za to byly výborné buřtíky, které jsme si opekli. Byl to vydařený den a  už se těšíme na další. Podívejte se