Základní škola a mateřská škola Toužim, p.o.

Kuličkiáda

Krásné počasí, dobrý terén, vlastnoručně vyrobené kuličky a zvědavost, co si to zase ty učitelky na nás vymyslely - to byl začátek 7. května u nás ve škole. S nedůvěřivými pohledy většiny z nás jsme se vydali na hřiště a připravovali si důlky ke hře. Paní učitelka nás seznámila s pravidly hry v kuličky, a začali jsme hrát. A ejhle - hra, kterou hrávaly naposledy snad naše prababičky nebo spíš pradědečkové a nad kterou jsme tak trošku ohrnovali nos nás tak zaujala, že se nám ani nechtělo končit a vracet se zpátky do školy. Zvlášť, když jsme viděli, s jakým zaujetím a zápalem se do hry zapojily naše paní učitelky! Možná jsme si letos založili tradici a budeme pořádat turnaje i v dalších letech. foto zde