Základní škola a mateřská škola Toužim, p.o.

Způsob hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020:

  V 2. pololetí školního roku 2019/2020 budou žáci hodnoceni dle příslušných ustanovení vyhlášky MŠMT 211/2020 Sb. Hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 bude vycházet a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák měl povinnost řádně docházet do školy (tedy od 1.2. do 10.3.) b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku (distanční vzdělávání)3 c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.