Základní škola a mateřská škola Toužim, p.o.

Projektový den Markétina dopravní výchova

Markétina dopravní výchova Dne 20. 1. 2020 jsme na naší škole v rámci podpory znalostí v oblasti dopravní výchovy přivítali pracovníky Týmu silniční bezpečnosti, kteří pro žáky ZŠ vytvořili projekt „Bezpečně na silnicích“. Vzhledem k tomu, že všichni naši žáci jsou každodenními účastníky silničního provozu ať v roli chodce, cyklisty či spolujezdce v automobilu, je nutná dobrá znalost pravidel bezpečného chování v dopravě. Cílem projektu tedy je připomenout a zopakovat stávající znalosti, ale také předat žákům informace nové či aktualizované v oblasti zdravovědy a bezpečnosti v silničním provozu. Součástí projektu je i to, že žáci si mohou své znalosti prověřit pomocí testu. Ten samostatně vyplňují na počítači a bezprostředně po vyhotovení získají hodnocení. Děkujeme všem pracovníkům Týmu silniční bezpečnosti za kvalitně připravený projekt, který prověřil a rozšířil znalosti žáků v dopravní výchově. foto zde Mgr. Marcela Kaderová, metodik prevence ZŠ a MŠ Toužim