Základní škola a mateřská škola Toužim, p.o.

Bezpečná cesta do školy

Ve středu 9.10. 2019 se žáci I. stupně sešli na besedě se strážníky Městské policie p. Kanátovou a p. Jirsovou. Tématem byla dopravní výchova se zaměřením na bezpečné chování chodce a cyklisty. Společně probrali modelové situace chování například na křižovatce či při přecházení vozovky. Žáci měli dobré znalosti a tak na závěr kromě pochvaly získali i dárek v podobě ozdobného reflexního prvku.                                            Mgr. M. Kaderová, metodik prevence