Základní škola a mateřská škola Toužim, p.o.

Kladská a její krásy

Letos již podruhé jsme se zúčastnili aktivity implementace MAP v rámci projektu ,,MAP Karlovarsko II" s názvem ,,Putování krajem živých vod" v Kladské u Mariánských Lázní. Než jsme ale dorazili na určené místo, měla naše průvodkyně paní Prchalová pro nás překvapení - Smraďocha!!! Být nazýván Smraďochem není moc lichotivé. Náš Smraďoch je však hrdým nositelem svého označení, neboť není mnoho takových míst, kde byste mohli dopřát svým smyslům pocítit tajemství ukrytá v hlubinách Země. Sirné plyny a oxid uhličitý, které zde unikají mezi zlomy rozpraskané zemské kůry můžete nejen cítit, ale také spatřit, jak probublávají v tůňkách plných různě zbarvených řas. Naučná stezka v národní přírodní rezervaci Kladské rašeliny je umístěna v jednom z nejmalebnějších míst ve Slavkovském lese. Začíná u Domu přírody, kde jsme byli na jaře a vede po dřevěném povalovém chodníku kolem rybníka Kladská, přechází silnici vedoucí do Pramenů a pokračuje po hrázi mezi rybníky Horní a Dolní Bahňák. Lesem se pak stezka vrací na parkoviště před loveckým zámečkem. Celá naučná stezka, na níž je instalováno 12 informačních cedulí, je dlouhá 2,4 km. Návštevníka seznamuje s historií vzniku osady a významnými přírodními fenomény. My jsme si tentokrát s sebou vzali keramickou hlínu, abychom si mohli udělat otisky stop zvířat, které jsou rozmístěny na povalovém chodníčku. Někdy nám dalo dost práce je najít, protože některé jsou už hodně setřelé, ale přesto jsme si jich přivezli plný košík. Díky informačním tabulím jsme také mohli zodpovědět většinu otázek, které pro nás naše paní učitelky spolu s průvodkyní paní Prchalovou připravily. Na závěr a jako vyhodnocení akce instalujeme výstavu jako poděkování všem, kteří pro nás takovéto výlety připravují. foto zde