Základní škola a mateřská škola Toužim, p.o.

Dopravní výchova

Dopravní výchova Během projektu se žáci dozvěděli nové poznatky o bezpečnosti v dopravě, zopakovali si důležité, již známé informace a procvičili poznávání dopravních značek. Žáci řešili úkoly v pracovním sešitě Dopravní výchovy. V praxi si pak na improvizovaném dopravním hřišti ověřili a upevnili svoje znalosti a dovednosti – přecházení silnice, chování na cyklistické stezce a stezce pro chodce, předjíždění na silnici, vyjíždění z objektu, odbočování, chování na křižovatce, základy první pomoci, bezpečné chování při sportech, využívání reflexních bezpečnostních prvků atd. Někteří žáci si své získané znalosti a dovednosti prověřili na dopravní soutěži v Karlových Varech. Projekt byl zaměřen zejména na chování chodce a cyklisty. Žáci museli diskutovat, hledat správné odpovědi a řešení různých modelových situací, které mohou v dopravě nastat. Pracovali také v počítačovém programu Dopravní výchova, kde řešili různé dopravní situace a ověřovali si znalosti dopravních značek zábavnou formou. Vše jsme si shrnuli při společné besedě 7. 3. 2019 se strážníkem E. Kanátovou z Městské policie Toužim, za kterou jí děkujeme. Mgr. Marcela Kaderová