Základní škola a mateřská škola Toužim, p.o.

Svět záchranářů II.

Dne 30. dubna si žáci 4. a 5. ročníku užili zážitkové dopoledne ve Světě záchranářů v Karlových Varech. V centru zdraví a bezpečí pro celou rodinu se zúčastnili programu „Dopravní výchova pro 4. třídy ZŠ“. Při úvodním seznámení s příslušníky policie, hasičů a záchranářů si společně povídali, jaké znají dopravní značky, zda jezdí na kole, jak se zachovat při poranění, nehodě apod. Pak se rozdělili na dvě skupiny a se svými průvodci se vydali do improvizované policejní služebny, na dopravní hřiště, do centra záchranné služby a skutečného vagónu, kde je čekala nejtěžší zkouška test z dopravní výchovy. Na policejní služebně se věnovali dopravním značkám. V koutku záchranné služby se na modelových situacích učili správně reagovat v krizových situacích, správně komunikovat s tísňovou linkou, poskytnout první pomoc, ošetřit zranění, provést resuscitaci a chránit se před případnými riziky. Na dopravním hřišti je čekala jízda zručnosti s dodržováním pravidel silničního provozu. Ti žáci, kteří zvládli jízdu na kole, dodržovali pravidla silničního provozu a správně odpovídali na otázky v testu, získali „Průkaz cyklisty“. Mgr. Jiřina Dáňová