Základní škola a mateřská škola Toužim, p.o.

Protidrogový vlak

Žáci sedmého a osmého ročníku ZŠ a MŠ Toužim se 21. 9. 2021 zúčastnili unikátní preventivní protidrogové akce Revolution train. Pomocí opravdového příběhu byli žáci provázeni 150 metrů dlouhým vlakem, kde byly čtyři kinosály a osm interaktivních místností. Scénář příběhu nebyl však tak krutý jako samotná skutečnost. Přesto živě ukazoval tvrdost následků života s drogou jako jsou zničené životy, nešťastní rodiče, trvalé negativní zdravotní následky a další komplikace života.

Žáci měli možnost se v průběhu celého příběhu zapojovat do diskuse a zkoušet si v teoretické rovině rozhodovat sami za sebe - jak bych jednal já, kdybych se ocitl v rizikové situaci …, co bych udělal … uměl bych odmítnout…, uměl bych z party odejít…, uměl bych někomu pomoci se správně rozhodnout…

Průvodci, kteří nás celým vlakem provázeli, průběžně žákům kladli otázky a společně s nimi se snažili hledat správné odpovědi.

Chtěli bychom poděkovat autorům tohoto zajímavého projektu, dále pak manažerce MAS Kraj živých vod p. Prchalové a jejím spolupracovnicím, které pro nás akci zajistily a zorganizovaly dopravu.

Mgr. Marcela Kaderová