Základní škola a mateřská škola Toužim, p.o.

Možná budu farmářem

Na farmě paní Kalčicové v Nežichově jsme se seznámili s chovem domácích a hospodářských zvířat, zpracováním kozího a kravského mléka, prací na farmě. Viděli jsme různé nástroje a zemědělské stroje, které práci ulehčují a jsou pro provoz nepostradatelné. Žáci si mohli některé předměty osahat i vyzkoušet. Dále se seznámili se způsobem ošetřování zvířat v běžném provozu i s některými postupy při onemocnění zvířat. Poté žáci pomohli při výrobě hmyzího hotelu z materiálu nasbíraného po cestě na farmu. Při práci byli poučeni o užitečnosti různých druhů hmyzu pro přírodu. Nakonec si podle instrukcí vyrobili barevná mýdla na památku. Projekt vedl žáky k poznání, že člověk je součástí přírody, kterou musí chránit a že vnímání života je nejvyšší hodnotou.