Základní škola a mateřská škola Toužim, p.o.

MDD s Lesní správou Toužim - Lesy ČR

S Lesní správou Toužim – Lesy ČR má naše škola velmi dobrou spolupráci. Každý rok uskutečňujeme společné akce a projekty, jako např. ,,Stezky poznání“, celoroční projekt ,,Les očima dětí“ apod. Letos pro nás připravili oslavu Dne dětí, která byla perfektně zorganizovaná. Žáci měli k dispozici různá stanoviště, kde si mohli vyzkoušet svou zručnost, postřeh i vědomosti – sázení stromků, řezání dřeva, poznávání druhů dřevin podle listů i podle zvuku, stopy zvěře apod. Aktivní byli nejen mladší žáci, ale i ti starší, které zaujmout je někdy docela oříšek. Na závěr si mohli opéct buřty a ještě dostali drobné dárky.

Chtěli bychom poděkovat všem pracovníkům, kteří se nám věnovali, za jejich ochotu a vstřícnost, s jakou se o nás po celou dobu starali. Vzhledem k tomu, že naše škola vzdělává žáky s poruchami učení a chování, není vždy jednoduché vybrat činnosti, které by pro ně byly podnětné. V tomto případě se ovšem vše povedlo na jedničku s hvězdičkou!

Ještě jednou děkujeme a těšíme se na další společné akce.