Základní škola a mateřská škola Toužim, p.o.

Možná budu muzikantem

Hudební výchova vede žáky prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, aktivnímu vnímání hudby a zpěvu i jejich užívání jako svébytného prostředku komunikace. Cílem našeho projektu byl rozvoj schopnosti poznávání, sebepoznání, vzájemné spolupráce, tolerance k hudebně nenadaným spolužákům, poznání možností se dále hudebně vzdělávat, seznámit se s možností realizovat se prostřednictvím hry na hudební nástroj.

Projekt se uskutečnil v 5 dnech, část projektu se uskutečnil ve venkovních prostorách, kde žáci hledali ukryté nástroje, poznatky z projektu pak měli možnost uplatnit v hudební i ve výtvarné výchově. Žáci se aktivně zapojovali do řešení zadaných úkolů a své poznatky využívali ještě dlouho po ukončení projektu.

Výtvarné práce žáků pak byly vystaveny pro veřejnost na chodbě školy.