Základní škola a mateřská škola Toužim, p.o.

Sněhuláci pro Afriku

Já vím, já vím... je jaro, co tedy ti sněhuláci?

Právě v dnešních dnech jsme obdrželi potvrzení o účasti v celorepublikové akci Sněhuláci 2022. Částka 200 Kč byla odeslána na účet společnosti Kola pro Afriku, o. p. s. 

Akce se se svými výtvarnými pracemi účastnil 1. - 3. ročník třídy Mgr. Jiřiny Dáňové.                                                                                                                                                                

 

Sněhuláci pro Afriku