Základní škola a mateřská škola Toužim, p.o.

Dvakrát měř a jednou řež!

Ale to byla prááááce! Byli jsme při hodinách pracovního vyučování v dílnách ZŠ - děkujeme, že můžeme tento prostor využívat! Poznáváme nové materiály, vlastnosti dřeva, kovu, nástroje a nářadí na opracování dřeva. Každý žák si předem naplánoval, co bude vyrábět, připravil si úplně sám jednoduchý technický výkres, náčrtek. Společně jsme vybrali vhodný materiál, nářadí a ....... zjistili jsme, že to není legrace! Nevzdávali jsme boj, když jsme se úspěšně prokousali řezáním, přišla na řadu rašple, smirkové plátno...

 

 

                                                IMG 9763  IMG 9767  IMG 9769